Dokumenty metodyczne

Druhny i Druhowie,

Prezentujemy Wam materiały programowe i metodyczne, jakie w ramach realizacji swoich prób wypracowali nasi instruktorzy, a także takie, które warto mieć pod ręką podczas wychowawczej pracy ;) 

Wśród materiałów możecie dzisiaj znaleźć :

1. "Na ścieżkach motywacji" - skrypt dla instruktorów i drużynowych na temat stosowania skutecznej  motywacji w drużynie oraz zespołach instruktorskich - autor: phm. Małgorzata Brzezińska

2. "Podstawy prawa dla harcerzy – Dyscyplina finansów publicznych" – skrypt dla harcerzy, instruktorów, służb finansowo-księgowych, którzy na co dzień zajmują się finansami Związku. W pytaniach i odpowiedziach zaprezentowane zostały podstawowe zagadnienia instytucji dyscypliny finansowej, które stanowić mają dla osób zainteresowanych swoisty poradnik i wskazówki takiego zarządzania finansami, aby nie dopuścić do naruszeń tej dyscypliny, a co za tym idzie – do uniknięcia sankcji za jej naruszenie.
Autor: phm. Krzysztof Osmański

3. „Podstawy prawa dla harcerzy – Postępowanie administracyjne“ – skrypt dedykowany jest wszystkim harcerzom i instruktorom, którzy na co dzień obsługują merytoryczne zagadnienia ZHP, w tym finansowe oraz wszystkim tym, którzy zajmują się administrowaniem w kancelariach i biurach komend i kwater ZHP. Syntetycznie w pytaniach i odpowiedziach przedstawiona została materia dotycząca istoty postępowania administracyjnego w taki sposób, aby czytelnik pozyskał wiedzę i wskazówki niezbędne do określenia jak zachować się w sytuacji otrzymania decyzji administracyjnej lub postanowienia organu, jak pokierować swym postępowaniem na dalszych etapach procedury administracyjnej lub do czasu przekazania sprawy do dalszego prowadzenia profesjonalnemu pełnomocnikowi procesowemu.
Autor: phm. Krzysztof Osmański

4. Zarys metodyki zuchowej
Wszystko to co powinni wiedzieć instruktorzy - harcerscy wychowawcy pracujący z zuchami.

5. Zarys metodyki harcerskiej
Wszystko to co powinni wiedzieć instruktorzy - harcerscy wychowawcy pracujący z harcerzami.

6. Zarys metodyki starszoharcerskiej
Wszystko to co powinni wiedzieć instruktorzy - harcerscy wychowawcy pracujący z harcerzami starszymi.

7. Zarys metodyki wędrowniczej
Wszystko to co powinni wiedzieć instruktorzy - harcerscy wychowawcy pracujący z wędrownikami.

Zachęcamy do korzystania!
Załączniki:
Kategoria: Dokumenty, ostatnio aktualizowany: 2018-06-07 01:30:16
Szablon pochodzi z free website templates